Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Contractuele Verhouding

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen uw gebruik of toegang, dat/die een persoon, vanuit elk willekeurig land in de wereld (met uitzondering van de Verenigde Staten en haar grondgebieden en bezittingen en het vasteland van China) tot applicaties, websites, inhoud, producten en diensten (de “Diensten”) beschikbaar gesteld door BeMup B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Nederland, met statutaire zetel in Slijkenburg 27, 8489KR Slijkenburg, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 70624429 (“BeMup”).

GELIEVE DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS TOEGANG TE NEMEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN.

Uw toegang tot en gebruik van de Diensten vormen uw overeenkomst gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, en omvatten een contractuele verhouding tussen u en BeMup. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u geen toegang nemen tot of gebruik maken van de Diensten. Deze Voorwaarden vervangen uitdrukkelijk voorafgaande akkoorden of overeenkomsten met u. BeMup kan onmiddellijk deze Voorwaarden of elke Dienst met betrekking tot u beëindigen, of in het algemeen stoppen met het verlenen van of de toegang weigeren tot de Diensten of elk deel ervan, op elk moment en elke willekeurige reden.
Aanvullende voorwaarden kunnen alleen toepasbaar zijn op bepaalde Diensten, zoals beleid voor een specifiek evenement, activiteit of promotie, en deze aanvullende voorwaarden zullen aan u openbaar worden gemaakt met betrekking tot de toepasselijke Diensten. De supplementaire voorwaarden zijn in aanvulling op, en zullen geacht worden een deel uit te maken van de Voorwaarden om redenen van de toepasselijke Diensten. De aanvullende voorwaarden zullen voorrang hebben op deze Voorwaarden in geval van een conflict met betrekking tot de toepasselijke Diensten.
BeMup kan de Voorwaarden met betrekking tot de diensten van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen gaan van kracht nadat BeMup bericht geeft over dergelijke aangepaste Voorwaarden op deze locatie of de gewijzigde beleidslijnen of aanvullende voorwaarden op de toepasselijke Diensten. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Diensten na dergelijke plaatsing vormt uw goedkeuring om aan deze Voorwaarden gebonden te zijn, zoals gewijzigd.
Onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie met betrekking tot de Diensten wordt bepaald door het Privacybeleid van BeMup en is terug te vinden op https://www.bemup.club/privacy. BeMup kan de noodzakelijke informatie verschaffen aan een claimverwerker of een verzekeraar (inclusief uw contactgegevens) in geval van een klacht, geschil of conflict, waaronder een ongeval, met betrekking tot u of een Externe leverancier (inclusief een chauffeur voor een vervoersbedrijf van het netwerk) en dergelijke informatie en gegevens is noodzakelijk om de klacht, het geschil of het conflict op te lossen.

Eerdere versies

De Voorwaarden voor Online Diensten bevatten voorwaarden voor Online Diensten die momenteel beschikbaar zijn.

Toepasselijke Voorwaarden voor Online Diensten en Updates

Wanneer de Klant een abonnement op een Online Dienst verlengt of een nieuw abonnement aanschaft, zijn de Voorwaarden voor Online Diensten die op dat moment van kracht zijn van toepassing en deze veranderen niet gedurende de loop van het abonnement van de Klant op de desbetreffende Online Dienst. Wanneer BeMup functies, aanvullingen of verwante software introduceert die nieuw zijn (bijvoorbeeld die niet voorheen bij het abonnement waren geleverd), kan BeMup voorwaarden leveren of de Voorwaarden voor Online Diensten aanpassen die betrekking hebben op het gebruik van deze functies, aanvullingen of verwante software van de Klant.

Elektronische kennisgevingen

BeMup kan de Klant via elektronische weg informatie en mededelingen geven over Online Diensten, zowel via e-mail als via het portaal voor de Online Dienst of via een door BeMup aangewezen website. Kennisgeving geldt vanaf de datum waarop deze beschikbaar is gemaakt door BeMup.

2. De Diensten

De Diensten omvatten een technologisch platform dat gebruikers toestaat om via de mobiele applicaties en websites verschaft door BeMup als onderdeel van de Diensten (elk een “Applicatie”) vervoer en/of logistieke diensten te regelen en plannen met onafhankelijke externe leveranciers van dergelijke diensten, inclusief onafhankelijke externe vervoersbedrijven en onafhankelijke externe logistieke bedrijven in overeenkomst met BeMup of haar aangesloten bedrijven (“Externe leveranciers”). Tenzij anders goedgekeurd door BeMup in een afzonderlijk geschreven overeenkomst met u, worden de Diensten alleen ter beschikking gesteld voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Vergunning.

Onderhevig aan uw nakoming van deze Voorwaarden, verleent BeMup u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-overdraagbare vergunning om: (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicaties op uw persoonlijke toestel uitsluitend met betrekking tot uw gebruik van de Diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van elke inhoud, informatie en gerelateerde materialen die beschikbaar kunnen worden gesteld door de Diensten, in elk geval uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan BeMup en haar licentiegevers.

Beperkingen.

U mag: (i) geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten uit elk willekeurig onderdeel van de Diensten verwijderen; (ii) de Diensten niet reproduceren, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, verspreiden, licentiëren, leasen, verkopen, doorverkopen, overbrengen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan door BeMup; (iii) de Diensten niet decompileren, reverse engineeren of demonteren behalve als dit toegestaan is door de toepasselijke wetgeving; (iv) niet verwijzen naar, spiegelen of kaderen van een onderdeel van de Diensten; (v) programma’s of scripts niet opstarten of dit veroorzaken met als doel het verzamelen, indexeren, inwinnen, of anderszins dataminen van elk onderdeel van de Diensten of de activiteit en/of functionaliteit van een onderdeel van de Diensten niet onnodig verzwaren of belemmeren; of (vi) niet pogen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot of belemmeren van om een onderdeel van de Diensten en de gerelateerde systemen of netwerken.

Voorziening van de Diensten.

U erkent dat onderdelen van de Diensten beschikbaar kunnen worden gesteld door de verschillende merken van BeMup of opties kunt aanvragen met betrekking tot vervoer of logistiek, inclusief de merken die vervoersaanvragen behandelen op heden naar verwezen als “BeMup”. U erkent ook dat de Diensten ter beschikking gesteld kunnen worden onder dergelijke merken of verzoekopties door of met betrekking tot: (i) sommige van de dochterondernemingen van BeMup en aangesloten bedrijven; of (ii) onafhankelijke Externe leveranciers, inclusief chauffeurs voor vervoersbedrijven van het netwerk, vergunninghouders voor vervoerscharters of houders van soortgelijke vervoersvergunningen, machtigingen of licenties.

Diensten van derden en Inhoud.

De Diensten kunnen ter beschikking worden gesteld of geraadpleegd met betrekking tot diensten van derden en inhoud (inclusief reclame) waarover BeMup geen controle heeft. U erkent dat de verschillende gebruiksvoorwaarden en privacy beleidslijnen op uw gebruik van dergelijke diensten van derden en inhoud van toepassing kunnen zijn. BeMup deelt dergelijke diensten van derden en inhoud niet en in geen geval zal BeMup verantwoordelijk zijn of aansprakelijk worden gesteld voor een van de producten of diensten van dergelijke externe leveranciers. Bovendien zijn Apple Inc., Google, Inc., BeMup Corporation of BlackBerry Limited en/of hun toepasselijke internationale dochterondernemingen en aangesloten bedrijven externe begunstigden in dit contract als u toegang neemt tot de Diensten en gebruikmaakt van Applicaties ontworpen voor respectievelijk Apple IOS of Android. Deze externe begunstigden zijn geen partijen in dit contract en zijn niet verantwoordelijk, op wat voor manier dan ook, voor het verschaffen van Dienstenondersteuning. Uw toegang tot deze Diensten door gebruik te maken van deze apparaten is onderhevig aan voorwaarden vervat in de toepasselijke, externe dienstvoorwaarden van de begunstigde.

Eigendom.

De diensten en alle rechten daarin zijn en blijven de eigendom van BeMup of de eigendom van de licentiegevers van BeMup. Noch deze Voorwaarden, noch uw gebruik van de Diensten verleent u rechten: (i) op of met betrekking tot de Diensten behalve voor de bovenvermelde beperkte verleende vergunning, of (ii) het gebruik of de verwijzing op wat voor manier dan ook naar de bedrijfsnamen, logo’s, product -en dienstnamen, handelsmerken of dienstmerken van BeMup of haar licentiegevers.

3. Uw gebruik van de Diensten

Gebruikersaccounts.

Om gebruik te kunnen maken van alle onderdelen van de Diensten, moet uzich registeren en een actieve persoonlijke Dienstenaccount hebben (“Account”). U moet minstens 18 jaar oud zijn, of de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid in uw jurisdictie (als dit geen 18 is), om een Account te verkrijgen. Om uw Account te registreren dient u bepaalde persoonlijke informatie in te dienen bij BeMup, zoals uw naam, adres, mobiel telefoonnummer en leeftijd, alsook ten minste één geldige betaalwijze (zowel creditcard of aanvaarde betalingspartner). U gaat akkoord om accurate, volledige en recente informatie in uw Account weer te geven. Indien u geen accurate, volledige en recente accountinformatie hebt, inclusief een beschikbare ongeldige of vervallen betalingswijze, kan dit leiden tot het blokkeren van de toegang en het gebruik van de Diensten of de beëindiging van de Overeenkomst tussen BeMup en u. U bent verantwoordelijk voor elke activiteit die ontstaat onder uw Account, en u gaat akkoord om uw accountgebruikersnaam -en wachtwoord te allen tijde geheim te houden. Tenzij schriftelijk anderszins toegelaten door BeMup, kunt u slechts één Account bezitten.

Gebruikersvereisten en Gedrag.

De Dienst is niet beschikbaar voor gebruik door personen onder de leeftijd van 18 jaar. U mag geen derden machtigen om uw Account te gebruiken, en u mag geen personen onder de leeftijd van 18 toestaan om vervoers- of logistieke diensten van Externe leveranciers te ontvangen tenzij ze door u worden begeleid. U mag uw Account niet toewijzen of anderszins overdragen aan andere personen of entiteiten. U gaat akkoord met alle toepasselijke wetten als u gebruikmaakt van de Diensten, en u mag alleen de Diensten voor legale doeleinden gebruiken ( bv. geen vervoer van onrechtmatige of gevaarlijke stoffen). U zult tijdens uw gebruik van de Diensten geen overlast, hinder, ongemak of eigendomsschade veroorzaken, aan zowel de Externe leverancier als aan enige andere partij. In bepaalde gevallen kunt u worden gevraagd om een identiteitsbewijs te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten, en u gaat ermee akkoord dat men u de toegang tot of het gebruik van de Diensten kan ontzeggen als u weigert een identiteitsbewijs te verschaffen.
Door een Account aan te maken, gaat u ermee akkoord dat de Diensten u informatieve tekstberichten (SMS) kunnen sturen als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van uw gebruik van de Diensten. U kunt zich op elk moment afmelden van het ontvangen van tekstberichten (SMS) van BeMup door een e-mail te versturen naar bmu@bemup.club, waarbij u aanduidt dat u niet langer wenst om dergelijke berichten te ontvangen, samen met een telefoonnummer van het mobiele toestel waarop de tekstberichten ontvangen worden. U erkent dat afmelden van het ontvangen van tekstberichten (SMS) invloed kan hebben op uw gebruik van de Diensten.

Promotiecodes.

BeMup kan, naar eigen goeddunken, promotiecodes ontwerpen die kunnen worden ingewisseld voor accountkrediet, of andere functionaliteiten of voordelen met betrekking tot de Diensten en/of Diensten van een Externe leverancier, onderhevig aan aanvullende voorwaarden die BeMup opstelt per afzonderlijke promotiecode (“Promotiecodes”). U gaat akkoord dat de Promotiecodes: (i) moeten worden gebruikt voor de doelgroep en het beoogde doel, en op rechtmatige wijze; (ii) niet mogen worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen op welke wijze dan ook, of beschikbaar worden gesteld aan het algemene publiek (noch in publieke vorm, noch op andere wijze), tenzij uitdrukkelijk toegestaan door BeMup; (iii) op elk moment kunnen worden uitgeschakeld door BeMup voor welke reden dan ook en zonder aansprakelijkheid van BeMup; (iv) alleen mogen worden gebruikt overeenkomstig de specifieke voorwaarden die BeMup opstelt voor dergelijke Promotiecodes; (v) niet in contanten kunnen worden omgezet; en (vi) kunnen vervallen vóór uw gebruik. BeMup behoudt zich het recht voor om krediet of andere functionaliteiten of voordelen verkregen door het gebruik van de Promotiecodes door u of een andere gebruiker te onthouden of af te trekken in het geval BeMup bepaalt of denkt dat het gebruik of de inwisseling van de promotiecode per vergissing, frauduleus, illegaal of in schending was met de toepasselijke voorwaarden voor Promotiecodes of deze Voorwaarden.

Verstrekte Gebruikersinhoud.

BeMup kan, naar eigen goeddunken, u van tijd tot tijd toestaan om tekstuele, audio-, en/of visuele inhoud en informatie, inclusief commentaar en feedback met betrekking tot de Diensten, aanvang van ondersteuningsaanvragen en inzendingen van projecten voor wedstrijden en promoties in te dienen, te uploaden, te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen aan BeMup via de Diensten. (“Gebruikersinhoud”). Elke Gebruikersinhoud die door u wordt verschaft, blijft uw eigendom. Door de Gebruikersinhoud aan BeMup te verstrekken, kent u BeMup een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepbare, overdraagbare, royalty-vrije licentie toe met het recht om dergelijke Gebruikersinhoud te sublicentiëren, gebruiken, kopiëren, wijzigen, afgeleide werken van te maken, verspreiden, openbaar te tonen, openbaar uit te voeren, of op elke wijze te exploiteren in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn of die later zouden worden ontwikkeld (inclusief met betrekking
tot de Diensten en de activiteiten van BeMup en op externe websites en Diensten), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u, en zonder een betalingsverplichting aan u of andere personen of entiteiten.
U verklaart en garandeert hierbij dat: (i) u ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud, of dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en noodzakelijke vrijgaven bezit om BeMup de licentie voor de Gebruikersinhoud toe te kennen zoals hierboven uiteengezet; en (ii) noch de Gebruikersinhoud, noch uw indiening, uploaden, publiceren of op welke wijze dan ook beschikbaar stellen van dergelijke Gebruikersinhoud, noch het gebruik van de Gebruikersinhoud door BeMup zoals hierin toegestaan, een inbreuk is op, ongepast is of een overtreding is van de intellectuele eigendom of eigendomsrechten, alsook publicatie -of privacy rechten, van derden, of zal leiden tot een schending van een toepasselijke wet- of regelgeving.
U gaat akkoord om geen Gebruikersinhoud te verschaffen die lasterlijk, smadend, haatdragend, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onrechtmatig, of anderszins aanstootgevend is, zoals bepaald door BeMup naar eigen goeddunken, ongeacht het feit of dit materiaal al of niet wettelijk is beschermd. BeMup kan, maar zal hiertoe niet worden verplicht, Gebruikersinhoud beoordelen, controleren of verwijderen, naar eigen goeddunken, op elk moment, om elke mogelijke reden, zonder kennisgeving aan u.

Netwerktoegang en Apparaten.

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot het gegevensnetwerk, noodzakelijk voor het gebruik van de Diensten. Uw mobiele netwerkgegevens en sms-tarieven en -kosten kunnen van toepassing zijn als u toegang neemt tot of gebruikmaakt van de Diensten via een draadloos apparaat en u bent verantwoordelijk voor dergelijke tarieven en kosten. U bent verantwoordelijk voor het aanschaffen en updaten van compatibele hardware of apparaten, noodzakelijk voor de toegang tot en gebruik van de Diensten en applicaties en alle bijkomende updates hiervan. BeMup garandeert niet dat de Diensten, of elk onderdeel hiervan, zullen werken op bepaalde hardware of apparaten. Bovendien kunnen de Diensten onderhevig zijn aan storingen en vertragingen inherent aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie.

4. Betaling

U begrijpt dat het gebruik van de Diensten kan leiden tot kosten voor de diensten of goederen die u ontvangt van een Externe leverancier (“Kosten”). Nadat u diensten of goederen ontvangen hebt, verkregen door uw gebruik van de Dienst, zal BeMup uw betaling van de toepasselijke Kosten doen toekomen namens de Externe leverancier in de hoedanigheid van een externe en beperkte incasso-agent. Betaling van de Kosten op dergelijke wijze wordt beschouwd als gelijk aan een rechtstreekse betaling van u aan de Externe leverancier. De Kosten zijn met inbegrip van toepasselijke belastingen indien wettelijk vereist. De door u betaalde Kosten zijn definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anderszins bepaald door BeMup. U behoudt het recht om lagere Kosten te eisen aan een Externe leverancier voor door u ontvangen goederen en diensten van een dergelijke Externe leverancier op het moment dat u dergelijke diensten en goederen ontvangt. BeMup zal dienovereenkomstig reageren op elke aanvraag van een Externe leverancier om de Kosten te wijzigen voor een bepaalde dienst of product.
Alle Kosten zijn onmiddellijk opeisbaar en de betaling zal mogelijk gemaakt worden door BeMup via gebruik van uw voorkeursbetalingswijze in uw Account, waarna BeMup u een ontvangstbewijs via e-mail zal versturen. Als de voornaamste betalingswijze op uw Account na vaststelling is vervallen, ongeldig is of op welke wijze dan ook niet kan worden aangerekend, gaat u ermee akkoord dat BeMup, in de hoedanigheid van externe incasso-agent, een secundaire betalingswijze kan gebruiken in uw Account, indien beschikbaar.
Conform de overeenkomst tussen u en BeMup, behoudt BeMup het recht om Kosten vast te stellen, te annuleren en/of te herzien voor elke of alle diensten en goederen verkregen door het gebruik van de Diensten, te allen tijde naar eigen goeddunken van BeMup. U erkent en gaat ermee akkoord dat toepasselijke Kosten in bepaalde geografische gebieden aanzienlijk kunnen oplopen op momenten van sterke vraag. BeMup zal redelijke inspanningen leveren om u te informeren aangaande Kosten die kunnen gelden, mits u de verantwoordelijkheid draagt voor Kosten opgelopen met uw Account ongeacht of u op de hoogte was van dergelijke Kosten of de hoeveelheid ervan. BeMup kan van tijd tot tijd bepaalde gebruikers promotieaanbiedingen en kortingen verschaffen, die kunnen leiden tot verschillende aangerekende bedragen voor dezelfde of soortgelijke diensten of goederen verkregen door het gebruik van de Diensten, en u gaat ermee akkoord dat dergelijke promotieaanbiedingen en kortingen, tenzij beschikbaar gesteld aan u, geen invloed zullen hebben op uw gebruik van de Diensten of de aan u aangerekende Kosten. U kunt ervoor kiezen uw aanvraag voor diensten en goederen van een Externe leverancier op elk moment te annuleren voorafgaand aan de aankomst van de Externe leverancier, en in dat geval kan men u een annuleringsvergoeding aanrekenen.
Deze betalingsstructuur is bedoeld om de Externe leverancier volledig te compenseren voor de geleverde diensten of goederen. Behalve met betrekking tot aangevraagde vervoersdiensten van het taxivervoer via de Applicatie, wijst BeMup geen enkel deel van uw betaling toe als fooi of dankbaarheid aan de Externe leverancier. Elke verklaring door BeMup (op de website van BeMup, in de Applicatie, of in de reclamemiddelen van BeMup) dat fooien “vrijwillig”, “niet-vereist” en/of “inbegrepen” zijn in de betalingen die u verricht voor verschafte diensten of goederen, is niet bedoeld om te suggereren dat BeMup bijkomende bedragen voorziet, behalve degenen die hierboven worden vermeld, aan de Externe leverancier. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, hoewel u vrij bent om bijkomende betalingen over te maken als dankbaarheid aan een Externe leverancier die u diensten of goederen levert verkregen via de Dienst, u op geen enkele manier verplicht bent om dit te doen. Fooien zijn vrijwillig. Nadat u deze diensten of goederen hebt ontvangen via de Dienst, zult u de mogelijkheid krijgen om uw ervaring te beoordelen en extra feedback achter te laten omtrent uw Externe leverancier.

Reparatie- en schoonmaakkosten.
U bent verantwoordelijkheid voor de kosten van reparatie voor schade aan, of noodzakelijke schoonmaak van voertuigen en eigendom van een Externe leverancier als gevolg van uw gebruik van de Diensten onder uw Account, als het gaat om meer dan schade door “slijtage” en noodzakelijke schoonmaak (“Reparatie of Schoonmaak”). In het geval een Externe leverancier een Reparatie of Schoonmaak noodzakelijk acht, en dergelijke aanvraag voor Reparatie of Schoonmaak geverifieerd wordt door BeMup, naar eigen goeddunken, behoudt BeMup het recht om de betaling mogelijk te maken voor de redelijke kosten van de Reparatie of Schoonmaak namens de Externe leverancier door gebruik te maken van uw aangestelde betalingswijze in uw Account. Dergelijke bedragen zullen worden overgemaakt door BeMup aan de toepasselijke Externe leverancier en zijn niet-restitueerbaar.
Bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit gedeelte van de Voorwaarden voor Online Diensten bevat de volgende subsecties:

  • Reikwijdte
  • Verwerking van Gegevens van de Klant; eigendom
  • Bekendmaking van Gegevens van de Klant
  • Verwerking van persoonsgegevens; AVG
  • Gegevensbeveiliging
  • Kennisgeving van beveiligingsincidenten
  • Gegevensoverdracht en locatie
  • Bewaring en verwijdering van gegevens
  • Geheimhoudingsplicht van de verwerker
  • Kennisgeving en maatregelen betreffende het gebruik van Subverwerkers
  • Onderwijsinstellingen
  • Zakenpartner HIPAA
  • Contact met BeMup opnemen
  • Bijlage A – Core Online Diensten
  • Bijlage B – Veiligheidsmaatregelen
Reikwijdte

De voorwaarden in dit artikel (“Bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens”) zijn van toepassing op alle Online Diensten.
Bij Previews wordt mogelijk gebruikgemaakt van minder of andere privacy- en veiligheidsmaatregelen dan welke doorgaans worden gebruikt voor de Online Diensten. Tenzij anders aangegeven, zijn Previews niet inbegrepen in de SLA voor de corresponderende Online Dienst, en mag de Klant Previews niet gebruiken voor het verwerken van Persoonsgegevens of andere gegevens die zijn onderworpen aan wettelijke of regulatieve nalevingsvereisten. De volgende bepalingen in dit artikel (“Bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens”) zijn niet van toepassing op Previews: Verwerking van Persoonsgegevens; AVG, Gegevensbeveiliging.
Bijlage 1 bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op Professionele Diensten, met inbegrip van privacy en beveiliging van Ondersteuningsgegevens en Persoonsgegevens in verband met de levering van deze diensten. Derhalve zijn de bepalingen in dit artikel (“Bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens”) niet van toepassing op de levering van Professionele Diensten, tenzij ze uitdrukkelijk toepasselijk worden verklaard in Bijlage 1.

Verwerking van Gegevens van de Klant; eigendom

Gegevens van de Klant worden alleen gebruikt of anderszins verwerkt om de Klant de Online Diensten te leveren, met inbegrip van doeleinden die in overeenstemming zijn met het leveren van die diensten. BeMup zal geen Gegevens van de Klant gebruiken of anderszins verwerken of hier informatie van afleiden voor enige reclame of soortgelijke commerciële doeleinden. Tussen partijen behoudt de Klant alle rechten, eigendom en belangen met betrekking tot de Gegevens van de Klant. BeMup verkrijgt geen rechten met betrekking tot de Gegevens van de Klant, anders dan de rechten die de Klant BeMup verleent om de Online Dienst aan de Klant te leveren. Deze paragraaf heeft geen invloed op de rechten van BeMup met betrekking tot de software of diensten waarvoor BeMup de Klant een licentie verleent.

Bekendmaking van Gegevens van de Klant

BeMup zal geen Gegevens van de Klant bekendmaken buiten BeMup of de door haar gecontroleerde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, uitgezonderd (1) op aanwijzing van de Klant (2) zoals beschreven in de Voorwaarden voor Online Diensten of (3) indien een wettelijke verplichting daartoe bestaat.
BeMup zal geen Gegevens van de Klant bekendmaken aan opsporingsautoriteiten, tenzij wettelijk verplicht. Indien opsporingsautoriteiten contact opnemen met BeMup om Gegevens van de Klant op te vragen, probeert BeMup hen door te verwijzen om die gegevens rechtstreeks bij de Klant op te vragen. Indien BeMup is gehouden om Gegevens van de Klant bekend te maken aan opsporingsautoriteiten, zal BeMup de Klant op de hoogte stellen en een kopie van de vordering verstrekken, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan.
Bij ontvangst van ieder ander verzoek van derden om Gegevens van de Klant, zal BeMup de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan. BeMup zal het verzoek afwijzen, tenzij BeMup wettelijk verplicht is aan het verzoek te voldoen. Indien het verzoek gegrond is, zal BeMup proberen de derde partij door te verwijzen zodat deze de gegevens rechtstreeks bij de Klant op kan vragen.
BeMup zal derden niets van het volgende verstrekken: (a) directe, indirecte, algehele of onbeperkte toegang tot Gegevens van de Klant; (b) de platformversleutelingssleutels die zijn gebruikt voor het beveiligen van de Gegevens van de Klant of middelen om deze versleuteling te breken; of (c) toegang tot Gegevens van de Klant indien BeMup ervan op de hoogte is dat deze gegevens zullen worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke worden genoemd in het verzoek van de derde partij.
Ter ondersteuning van het bovenstaande, kan BeMup de basiscontactgegevens van de Klant aan de derde partij verstrekken.

Verwerking van persoonsgegevens; AVG

Persoonsgegevens die aan BeMup zijn gegeven door of namens de Klant door middel van het gebruik van de Online Dienst zijn ook Gegevens van de Klant. Er kunnen ook gepseudonimiseerde identifiers worden gegenereerd door het gebruik van de Online Diensten door de Klant, en deze zijn ook Persoonsgegevens. In zoverre BeMup optreedt als verwerker of subverwerker van Persoonsgegevens onderworpen aan de AVG, zijn de AVG-voorwaarden uit Bijlage 4 van toepassing op die verwerking en gaan de partijen tevens akkoord met de volgende voorwaarden in dit artikellid (“Verwerking van persoonsgegevens; AVG”):

Rollen en verantwoordelijkheden van de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke

De Klant en BeMup komen overeen dat de Klant de verwerkingsverantwoordelijke en BeMup de verwerker is met betrekking tot de gegevens, uitgezonderd in gevallen waarin (a) de Klant optreedt als verwerker van Persoonsgegevens, in welk geval BeMup een subverwerker is, of (b) anders is bepaald in de Specifieke Voorwaarden voor Online Diensten. BeMup verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend op gedocumenteerde instructie van de Klant. De Klant gaat ermee akkoord dat de volumelicentieovereenkomst van de Klant (met inbegrip van de Voorwaarden voor Online Diensten), samen met het gebruik en de configuratie van de voorzieningen van de Online Diensten, de volledige en definitieve gedocumenteerde instructies van de Klant aan BeMup zijn voor de verwerking van Persoonsgegevens. Met eventuele aanvullende of alternatieve instructies moet akkoord worden gegaan volgens het proces voor het wijzigen van de volume licensing overeenkomst van de Klant. In elk geval waarin de AVG van toepassing is en de Klant als verwerker fungeert, waarborgt de Klant aan BeMup dat de instructies van de Klant, met inbegrip van de benoeming van BeMup als verwerker of subverwerker, zijn geautoriseerd door de relevante verwerkingsverantwoordelijke.

Details met betrekking tot de verwerking

De partijen erkennen en gaan akkoord met het volgende:

    • Het onderwerp van de verwerking is beperkt tot Persoonsgegevens binnen de reikwijdte van de AVG;
    • De duur van de verwerking is voor de duur van het recht van de Klant tot het gebruik van de Online Dienst en totdat alle Persoonsgegevens zijn verwijderd of geretourneerd overeenkomstig de instructies van de Klant of de bepalingen van de Voorwaarden voor Online Diensten;
    • De aard en het doel van de verwerking is de levering van de Online Dienst in het kader van de volumelicentieovereenkomst van de Klant;
    • Tot de typen Persoonsgegevens die worden verwerkt door de Online Dienst behoren de typen die worden beschreven in artikel 4 van de AVG; en
    • De categorieën van betrokkenen zijn vertegenwoordigers en eindgebruikers van de Klant, zoals werknemers, opdrachtnemers, medewerkers en klanten.
Rechten van betrokkenen; assistentie bij verzoeken

BeMup stelt de Persoonsgegevens van betrokkenen beschikbaar aan de Klant op een wijze die in overeenstemming is met de functionaliteit van de Online Dienst en de rol van BeMup als verwerker, en maakt het mogelijk te voldoen aan verzoeken van betrokkenen om hun rechten op grond van de AVG uit te oefenen. BeMup zal voldoen aan redelijke verzoeken van de Klant om te helpen bij het beantwoorden van dergelijke verzoeken van een betrokkene. Indien BeMup een verzoek ontvangt van een betrokkene van de Klant om gebruik te maken van een of meer rechten op grond van de AVG in verband met een Online Dienst waarvoor BeMup fungeert als gegevensverwerker of subverwerker, zal BeMup de betrokkene doorverwijzen om het verzoek rechtstreeks aan de Klant te richten. De Klant is ervoor verantwoordelijk te reageren op een dergelijk verzoek, onder andere door gebruik te maken van de functionaliteit van de Online Dienst, indien nodig. BeMup zal voldoen aan redelijke verzoeken van de Klant om te helpen bij het beantwoorden van dergelijke verzoeken van een betrokkene.

Register van verwerkingsactiviteiten

BeMup houdt alle registers bij die vereist zijn op grond van artikel 30, lid 2 van de AVG en stelt deze, voor zover ze van toepassing zijn op de verwerking van Persoonsgegevens namens de Klant, op verzoek beschikbaar aan de Klant.

Gegevensbeveiliging
Veiligheidsmaatregelen en -beleid

BeMup zal passende technische en organisatorische maatregelen implementeren en onderhouden om de Gegevens van de Klant en Persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen worden beschreven in een BeMup Veiligheidsbeleid. BeMup maakt dat beleid bekend aan de Klant, samen met beschrijvingen van de veiligheidsmaatregelen die worden gehanteerd voor de Online Dienst en andere informatie betreffende de veiligheidsmaatregelen en het veiligheidsbeleid van BeMup waar de Klant redelijkerwijs om vraagt.

Verantwoordelijkheden van de Klant

De Klant is geheel zelf verantwoordelijk voor de onafhankelijke vaststelling of de technische en organisatorische maatregelen voor een Online Dienst voldoen aan de vereisten van de Klant, met inbegrip van de veiligheidsverplichtingen op grond van de AVG of andere toepasselijke wetten en voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de veiligheidsmaatregelen en het veiligheidsbeleid die worden geïmplementeerd en onderhouden door BeMup een mate van veiligheid bieden die in overeenstemming is met het risico dat aan de Persoonsgegevens is verbonden, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking van de Persoonsgegevens, alsmede de risico’s voor individuele personen. De klant is verantwoordelijk voor de implementatie en het behoud van de privacybescherming en de veiligheidsmaatregelen voor componenten die klant levert of beheert (zoals apparaten die zijn geregistreerd met BeMup Intune of binnen een virtuele BeMup Azure-machine of -toepassing van de klant).

Nalevingscontrole

BeMup voert controles uit van de beveiliging van de computers, de computeromgeving en de fysieke datacenters die worden gebruikt voor het verwerken van Gegevens van de Klant en Persoonsgegevens, en wel als volgt:

    • Waar een norm of raamwerk voor controles van kracht is, wordt ten minste eenmaal per jaar een controle volgens deze norm of dit raamwerk uitgevoerd.
    • Elke controle wordt uitgevoerd volgens de normen en regels van de regulatieve of goedkeurende instantie voor de betreffende controlenorm of het controleraamwerk.
    • Elke controle wordt uitgevoerd door gekwalificeerde, onafhankelijke externe beveiligingscontroleurs die door BeMup worden geselecteerd en betaald.

Elke controle resulteert in de opstelling van een controlerapport (“BeMup-controlerapport”). BeMup maakt deze rapporten beschikbaar ter inzage op https://servicetrust.Bemup.club/ of op een andere door BeMup aangewezen locatie. Het BeMup-controlerapport wordt beschouwd als Vertrouwelijke Informatie van BeMup en bevat een duidelijke beschrijving van eventuele wezenlijke bevindingen van de controleur. BeMup zal kwesties die in het BeMup-controlerapport worden vermeld direct verhelpen om te voldoen aan de eisen van de controleur.

Indien de Klant daarom vraagt, zal BeMup elk BeMup-controlerapport aan de Klant verstrekken. Voor het BeMup-controlerapport gelden de geheimhoudings- en verspreidingsbeperkingen van BeMup en de controleur.

Indien de Klant een overeenkomst met BeMup is aangegaan waarin de Modelcontractbepalingen zijn opgenomen, of indien de AVG-voorwaarden van toepassing zijn, gaat de Klant ermee akkoord zijn controlerechten uit te oefenen door BeMup op te dragen de controle uit te voeren zoals beschreven in dit gedeelte van de Voorwaarden voor Online Diensten. Indien de Klant deze instructie wenst te wijzigen, heeft de Klant het recht dat te doen zoals beschreven in de Modelcontractbepalingen en de AVG-voorwaarden. Deze wijziging dient schriftelijk te worden aangevraagd.

Indien de Modelcontractbepalingen van toepassing zijn, geldt deze sectie in aanvulling op Bepaling 5, paragraaf f en Bepaling 12, paragraaf 2 van de Modelcontractbepalingen.

Niets in dit gedeelte van de Voorwaarden voor Online Diensten houdt een afwijking of aanpassing van de Modelcontractbepalingen of de AVG-voorwaarden in of heeft gevolgen voor de rechten van toezichthoudende instanties of betrokkenen op grond van de Modelcontractbepalingen of AVG-voorwaarden. BeMup Corporation is een beoogde derde begunstigde van deze bepaling.

Kennisgeving van beveiligingsincidenten

Indien BeMup kennis heeft van een schending van de beveiliging die leidt tot onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies of wijziging van, of ongeautoriseerde bekendmaking van of toegang tot Gegevens van de Klant of Persoonsgegevens die op dat moment door BeMup worden verwerkt (elk een “Beveiligingsincident”), zal BeMup onmiddellijk en zonder onnodige vertraging (1) de Klant op de hoogte stellen van het Beveiligingsincident; (2) het Beveiligingsincident onderzoeken en de Klant voorzien van gedetailleerde informatie over het Beveiligingsincident; en (3) redelijke stappen nemen om de gevolgen te beperken en de schade die voortkomt uit het Beveiligingsincident te beperken.
Kennisgeving(en) van Beveiligingsincidenten worden verzonden naar een of meer beheerders van de Klant langs een door BeMup gekozen weg, waaronder via e-mail. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Klant erop toe te zien dat de beheerders van de Klant hun accurate contactgegevens op elk toepasselijk Online Diensten-portaal bijhouden. De Klant is geheel zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn verplichtingen op grond van de wetten inzake kennisgeving van incidenten die van toepassing zijn op de Klant en de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de kennisgeving van Beveiligingsincidenten aan derden.
BeMup zal redelijke inspanningen verrichten om de Klant te helpen bij de nakoming van de verplichtingen van de Klant op grond van artikel 33 van de AVG of andere toepasselijke wetten of voorschriften om de relevante toezichthoudende autoriteit en de betrokkenen op de hoogte te stellen van een dergelijk Beveiligingsincident.
De verplichting van BeMup om Beveiligingsincidenten te melden en stappen te ondernemen op grond van deze bepaling is geen erkenning van BeMup van enig gebrek of aansprakelijkheid met betrekking tot het Beveiligingsincident.
De Klant dient BeMup onmiddellijk op de hoogte te stellen van mogelijk misbruik van de accounts of verificatiegegevens van de Klant of beveiligingsincidenten in verband met een Online Dienst.

Gegevensoverdracht en locatie
Gegevensoverdracht

Uitgezonderd zoals elders in de Voorwaarden voor Online Diensten beschreven, kunnen Gegevens van de Klant en Persoonsgegevens die BeMup namens de Klant verwerkt, worden overgebracht naar en opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten en andere landen waarin BeMup of haar subverwerkers werkzaam zijn. De Klant wijst BeMup aan om deze doorgifte van Gegevens van de Klant en Persoonsgegevens naar een van deze landen, en de opslag en verwerking van Gegevens van de Klant en Persoonsgegevens, uit te voeren ten behoeve van de levering van de Online Diensten.
Elke overdracht van Gegevens van de Klant buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland door de Core Online Diensten is onderworpen aan de Modelcontractbepalingen in bijlage 3, tenzij de Klant kenbaar heeft gemaakt te wensen dat deze bepalingen niet van toepassing zijn.
BeMup zal zich houden aan de vereisten van de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland betreffende het verzamelen, gebruiken, overdragen, bewaren en op overige wijze verwerken van Persoonsgegevens uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Alle overdrachten van Persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie zijn onderworpen zijn aan passende veiligheidsmechanismen, zoals beschreven in artikel 46 van de AVG, en dergelijke overdrachten en veiligheidsmechanismen worden gedocumenteerd overeenkomstig artikel 30, lid 2 van de AVG.
BeMup gaat ermee akkoord de Klant op de hoogte te stellen indien BeMup tot de vaststelling komt dat BeMup niet meer kan voldoen aan haar verplichting om dezelfde mate van bescherming te bieden als op grond van de beginselen van het privacyschild wordt vereist.

Locatie van Gegevens van de Klant at-rest

In het geval van Core Online Diensten slaat BeMup Gegevens van de Klant at-rest op in bepaalde grote geografische gebieden (elk een Geo), en wel als volgt:

    • BeMup Online Diensten. Alle gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie

BeMup legt beperkingen op aan de regio’s waarvandaan de Klant of de eindgebruikers van de Klant Gegevens van de Klant mogen raadplegen of verplaatsen.

Bewaring en verwijdering van gegevens

Op enig moment gedurende de looptijd van het abonnement van de Klant heeft de Klant de mogelijkheid Gegevens van de Klant die zijn opgeslagen in de Online Diensten te raadplegen, op te halen en te verwijderen.
Uitgezonderd in het geval van gratis evaluatieversies en LinkedIn-diensten, bewaart BeMup Gegevens van de Klant die achterblijven in de Online Dienst gedurende 90 dagen vanaf het vervallen of beëindigen van het abonnement van de Klant in een account met beperkte functionaliteit, zodat de Klant de gegevens kan ophalen. Nadat de retentieperiode van 90 dagen is verstreken, heft BeMup het account van de Klant op en worden de Gegevens van de Klant en Persoonsgegevens binnen nog eens 90 dagen verwijderd, tenzij het toepasselijk recht BeMup toestaat of verplicht, of deze overeenkomst BeMup toestemming geeft om de gegevens te bewaren.
De Online Dienst ondersteunt mogelijk niet het bewaren of ophalen van software die door de Klant wordt verstrekt. BeMup is niet aansprakelijk voor het verwijderen van Gegevens van de Klant of Persoonsgegevens, zoals beschreven in dit artikel.

Geheimhoudingsplicht van de verwerker

BeMup zal erop toezien dat het personeel dat wordt ingezet voor de verwerking van Gegevens van de Klant of Persoonsgegevens (i) deze uitsluitend zal verwerken op aanwijzing van de Klant, en (ii) verplicht zal zijn de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens te bewaken, ook nadat de werkovereenkomst met hen is geëindigd.

Kennisgeving en maatregelen betreffende het gebruik van Subverwerkers

BeMup kan derden inhuren om namens BeMup bepaalde beperkte of aanvullende diensten te leveren. De Klant stemt in met de inschakeling van deze derden en Gelieerde Ondernemingen van BeMup als Subverwerkers. De bovenstaande autorisaties vormen de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant voor de uitbesteding van de verwerking van Gegevens van de Klant en Persoonsgegevens door BeMup indien deze toestemming is vereist op grond van de Modelcontractbepalingen of de AVG-voorwaarden.
BeMup is verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen van BeMup op grond van de Voorwaarden voor Online Diensten door de Subverwerker. BeMup maakt informatie over Subverwerkers beschikbaar op een BeMup-website. Wanneer BeMup een Subverwerker inschakelt, zal BeMup door middel van een schriftelijk contract erop toezien dat de Subverwerker de Gegevens van de Klant of Persoonsgegevens uitsluitend mag raadplegen en gebruiken voor het leveren van de diensten waarvoor BeMup de Subverwerker heeft ingehuurd en de Gegevens van de Klant en Persoonsgegevens voor geen enkel ander doel mag gebruiken. BeMup zal erop toezien dat Subverwerkers zijn gebonden door schriftelijke overeenkomsten die hen verplichten ten minste dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens te bieden als welke van BeMup wordt verlangd op grond van de Voorwaarden voor Online Diensten.
Zo nu en dan kan BeMup nieuwe Subverwerkers inschakelen. BeMup zal ten minste 14 dagen voordat een nieuwe Subverwerker toegang wordt verleend tot de Gegevens van de Klant of Persoonsgegevens de Klant in kennis stellen van eventuele nieuwe Subverwerkers (door de website bij te werken en de Klant te voorzien van een mechanisme om op de hoogte te worden gesteld van deze wijziging). In het geval van Core Online Diensten zal BeMup echter ten minste 6 maanden voordat een nieuwe Subverwerker toegang wordt verleend tot de Gegevens van de Klant of Persoonsgegevens de Klant in kennis stellen van eventuele nieuwe Subverwerkers (door de website bij te werken en de Klant te voorzien van een mechanisme om op de hoogte te worden gesteld van deze wijziging).
Indien de Klant een nieuwe Subverwerker niet goedkeurt, mag de Klant een abonnement op de betreffende Online Dienst zonder sancties beëindigen door voor het einde van de betreffende kennisgevingsperiode een schriftelijke kennisgeving van de beëindiging in te dienen met een uitleg van de redenen voor het niet verlenen van de goedkeuring. Indien de betrokken Online Dienst deel uitmaakt van een suite (of vergelijkbare enkelvoudige aanschaf van diensten), geldt de beëindiging voor de volledige suite. Na beëindiging verwijdert BeMup de betalingsverplichtingen voor abonnementen op de beëindigde Online Dienst van de daaropvolgende facturen aan de Klant of zijn reseller.
De Klant begrijpt dat BeMup nauwelijks of niet beschikt over contactgegevens van de studenten van de Klant en de ouders van studenten. Daarom is de Klant verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de ouders voor het gebruik van de Online Diensten door de eindgebruiker, voor zover dergelijke toestemming vereist is op grond van het toepasselijk recht, en zal de Klant studenten (of, bij studenten jonger dan 18 jaar die geen onderwijs volgen aan een hogeronderwijsinstelling, de ouders van de student) namens BeMup op de hoogte stellen van een gerechtelijk bevel of wettig uitgebrachte dagvaarding waarin de openbaarmaking van Gegevens van de Klant in het bezit van BeMup wordt geëist, waar dit op grond van het toepasselijk recht verplicht is.

Contact met BeMup opnemen

Als de Klant gelooft dat BeMup zich niet houdt aan haar beloften met betrekking tot privacy of beveiliging, kan de Klant contact opnemen met de klantondersteuning via info@bemup.club. Het postadres van BeMup is:

    • BeMup Support
    • Slijkenburg 27
    • 8489KR Slijkenburg

5. Disclaimers; Beperking van Aansprakelijkheid; Schadevergoeding.

DISCLAIMER.

DE DIENSTEN WORDEN VERSCHAFT “IN HUIDIGE STAAT” EN ”ZOALS BESCHIKBAAR”. UBER ONTKENT ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF STATUTAIR, NIET UITDRUKKELIJK BESCHREVEN IN DEZE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN NIET-SCHENDING. BOVENDIEN MAAKT UBER GEEN VERKLARING, GARANTIE, OF WAARBORG BETREFFENDE DE BETROUWBAARHEID, DE TIJDIGHEID, DE KWALITEIT, DE GESCHIKTHEID OF DE BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN OF OPGEVRAAGDE DIENSTEN OF GOEDEREN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN. UBER WAARBORGT NIET DE KWALITEIT, DE GESCHIKTHEID, DE VEILIGHEID OF DE CAPACITEIT VAN EXTERNE LEVERANCIERS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEHELE RISICO DAT VOORTKOMT UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, EN ELKE OPGEVRAAGDE DIENST OF PRODUCT MET BETREKKING HIERMEE, VOLLEDIG VOOR UW REKENING IS, VOOR ZOVER MAXIMAAL VOLGENS DE WET IS TOEGESTAAN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

UBER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, EXEMPLAIRE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLOREN WINSTEN, VERLOREN GEGEVENS, PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE MET BETREKKING TOT, IN VERBAND MET, OF DIE ANDERSZINS VOORTKOMT UIT OM HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS ALS UBER GEWAARSCHUWD WERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. UBER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT: (I) UW GEBRUIK VAN OF AFHANKELIJKHEID VAN DE DIENSTEN OF UW ONVERMOGEN OM TOT DE DIENSTEN TOEGANG TE NEMEN OF TE GEBRUIKEN; OF (II) OM ELKE TRANSACTIE OF VERBAND TUSSEN U EN ELKE EXTERNE LEVERANCIER, OOK ALS UBER VAN DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE WERD GEWAARSCHUWD. UBER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGING OF TEKORTKOMING DIE VOORTVLOEIT UIT OORZAKEN WAAROVER UBER REDELIJKERWIJZE GEEN INVLOED HEEFT. U ERKENT DAT DE EXTERNE VERVOERSLEVERANCIERS DIE VERVOERSDIENSTEN VERSCHAFFEN, AANGEVRAAGD VIA BEPAALDE MERKEN, RIDESHARING OF PEER-TO-PEER VERVOERSDIENSTEN KUNNEN AANBIEDEN EN MOGELIJK GEEN BEROEPSLICENTIE OF -VERGUNNING HEBBEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN UBER MET BETREKKING TOT U EN DE DIENSTEN VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN MAATREGELEN VIJFHONDERD EURO OVERSCHRIJDEN (€ 500).
DE DIENSTEN VAN UBER KUNNEN WORDEN GEBRUIKT DOOR U OM VERVOER, GOEDEREN OF LOGISTIEKE DIENSTEN MET EXTERNE LEVERANCIERS AAN TE VRAGEN EN TE PLANNEN, MAAR U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UBER TEN AANZIEN VAN U GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID DRAAGT VOOR ELK VERVOER, GOEDEREN OF LOGISTIEKE DIENSTEN DIE AAN U GELEVERD WORDEN DOOR EXTERNE LEVERANCIERS TENZIJ DIT UITDRUKKELIJK UITEENGEZET WORDT IN DEZE VOORWAARDEN.
DE BEPERKINGEN EN DE DISCLAIMER IN DEZE SECTIE 5 ZIJN NIET BESTEMD ALS EEN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID OF UW RECHTEN ALS CONSUMENT DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Schadevergoeding.

U gaat akkoord om BeMup en haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten te vrijwaren van elke en alle schadeclaims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of met betrekking tot: (i) uw gebruik van de Diensten of diensten of goederen verkregen door uw gebruik van de Diensten; (ii) uw breuk of schending van een van deze Voorwaarden; (iii) het gebruik van uw Gebruikersinhoud door BeMup; of (iv) uw schending van de rechten van derden, inclusief een Externe leverancier.

6. Toepasselijk recht; arbitrage.

Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, zijn deze Voorwaarden uitsluitend onderworpen aan en moeten worden uitgelegd volgens de wetten van Nederland, met uitzondering van bepalingen inzake wetsconflicten. Het Verdrag van Wenen ten aanzien van de Internationale Verkoop van Goederen van 1980 (CISG) is niet van toepassing. Elk geschil, conflict, claim of strijdigheid, die voortvloeit uit of ruimschoots in verband met of met betrekking tot de Diensten of deze Voorwaarden, waaronder die op het gebied van geldigheid, samenstelling of uitvoerbaarheid (elk “Geschil”), moet eerst verplicht worden onderworpen aan bemiddelingsprocedures volgens de Bemiddelingsprocedureregels van de Internationale Kamer van Koophandel (“ICC-bemiddelingsregels”). Indien er voor een dergelijk Geschil niet binnen zestig (60) dagen na indiening van het verzoek tot bemiddeling volgens de ICC-bemiddelingsregels een schikking is bereikt, kan een dergelijk Geschil worden doorverwezen naar en uitsluitend worden beslist door arbitrage volgens de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel (“ICC-arbitrageregels”). De bepalingen van de Arbiter voor noodgevallen van de ICC zijn uitgesloten. Het Geschil zal worden beslist door één (1) arbiter die volgens de regels van de ICC wordt aangewezen. De plaats van zowel bemiddeling als arbitrage is Amsterdam, Nederland, onverminderd alle rechten die u hebt in het kader van Artikel 18 van de Brussel I bis Verordening (OJ EU 2012 L351/1) en/of Artikel 6:236n van het Nederlandse Burgerlijke Wetboek kunt hebben. De taal van de bemiddeling en/of de arbitrage zal het Engels zijn, tenzij u geen Engels spreekt, waarbij de bemiddeling en/of de arbitrage in zowel het Engels als uw moedertaal zullen worden gehouden. Het bestaan en de inhoud van de bemiddelings- en arbitrageprocedures, waaronder documenten en mandaten die door de partijen worden ingediend, correspondentie met en van de ICC, correspondentie van de bemiddelaar en correspondentie, beslissingen en toekenningen uitgevaardigd door de enige arbiter, blijven strikt vertrouwelijk en mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere partij niet worden geopenbaard aan derden, tenzij: (i) de bekendmaking ervan aan derden redelijkerwijs wordt vereist in het kader van de bemiddelings- of arbitrageprocedures; en (ii) de derde partij er onvoorwaardelijk schriftelijk mee akkoord gaat gebonden te zijn aan de vertrouwelijkheidsverplichting zoals hierin bepaald wordt.

7. Andere Bepalingen

Kennisgeving.

BeMup kan een kennisgeving sturen door middel van een algemene kennisgeving op de Diensten, e-mail naar uw e-mailadres van uw Account, of door een schriftelijke mededeling die naar uw adres wordt verzonden zoals weergegeven in uw Account. U kunt BeMup een kennisgeving sturen door middel van een schriftelijke mededeling naar het adres van BeMup in Slijkenburg 27, 8489KR Slijkenburg, Nederland.

Algemeen.

U kunt deze Voorwaarden niet in zijn geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BeMup. U geeft uw goedkeuring aan BeMup voor het toewijzen of overdragen van deze Voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk, inclusief aan: (i) een dochteronderneming of een aangesloten bedrijf; (ii) een verwerver van het eigen vermogen, bedrijfsactiviteiten of activa van BeMup; of (iii) een opvolger door een fusie. Er mag geen joint venture, samenwerking, tewerkstelling of agentschapovereenkomst bestaan tussen u, BeMup of Externe leveranciers als gevolg van het contract tussen u en BeMup of het gebruik van de Diensten.
Indien een van de bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht onder een wet, dan wordt een dergelijke bepaling of een deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze Voorwaarden, maar blijft de wettigheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval zullen de partijen de (het) onwettige, ongeldige en onuitvoerbare (deel van de) bepaling vervangen voor een (deel van een) bepaling die wettig, geldig en uitvoerbaar is en die tot in de grootst mogelijke mate een vergelijkbaar effect heeft als de (het) onwettige, ongeldige of onuitvoerbare (deel van de) bepalingen, inzake de inhoud en het doel van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden omvatten de volledige Overeenkomst en het akkoord van de partijen ten aanzien van het onderwerp ervan en vervangt en komt in de plaats alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten of akkoorden ten aanzien van een dergelijk onderwerp. In deze Voorwaarden betekenen de woorden “inclusief” en “omvatten”, “inclusief, maar niet beperkt tot”.

Definities

Indien een of meer van de onderstaande termen niet is gedefinieerd in de volume licensing overeenkomst van de Klant, gelden de onderstaande definities.
“Core Online Diensten” betekent de Online Diensten die worden vermeld in Bijlage A van de Bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.
“Gegevens van de Klant” betekent alle gegevens, met inbegrip van alle tekst-, geluids-, video- en afbeeldingbestanden en software die aan BeMup zijn verstrekt door, of uit naam van, de Klant door middel van het gebruik van de Online Dienst door de Klant. Ondersteuningsgegevens behoren niet tot Gegevens van de Klant.
“Externe gebruiker” betekent een gebruiker van een Online Dienst die geen werknemer, interne onderaannemer of interne agent is van de Klant of zijn Gelieerde Ondernemingen.
“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG” betekent de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
“AVG-voorwaarden” betekent de bepalingen in Bijlage 4, op grond waarvan BeMup bindende verplichtingen aangaat betreffende de verwerking van Persoonsgegevens door BeMup, zoals vereist op grond van artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
“Instance” is een software-image die is gemaakt door de installatieprocedure van de software uit te voeren of door een kopie te maken van een dergelijke image.
“Gelicentieerd apparaat” betekent het enkele fysieke hardwaresysteem waaraan een licentie is toegewezen. In het kader van deze definitie wordt een hardwarepartitie of blade beschouwd als een afzonderlijk apparaat.
“Niet-BeMup-Product” betekent software, gegevens, diensten, websites of producten die worden aangebonden onder de merknaam van een derde partij, tenzij deze door BeMup zijn geïntegreerd in een Online Dienst.
“Online Dienst” betekent een door BeMup gehoste dienst waarop de Klant een abonnement neemt op grond van een volume licensing overeenkomst van BeMup, met inbegrip van de diensten die worden genoemd in het gedeelte Online Diensten van de Productvoorwaarden. Hieronder vallen niet software en diensten die worden aangebonden met afzonderlijke licentievoorwaarden (bijvoorbeeld via een galerij, marktplaats, console of dialoogvenster). De Productvoorwaarden bevinden zich op http://go.Bemup.club/?linkid=9839207.
“Operating System Environment” (OSE) of besturingssysteemomgeving betekent de gehele of gedeeltelijke Instance van een besturingssysteem, of een gehele of gedeeltelijke virtuele (of op andere wijze geëmuleerde) Instance van een besturingssysteemomgeving die een afzonderlijke identiteit van een apparaat (primaire computernaam of vergelijkbare unieke identificatie) of afzonderlijke beheerdersrechten mogelijk maakt, en, indien aanwezig, Instances van toepassingen die zijn geconfigureerd om te worden uitgevoerd op de gehele Instance van het besturingssysteem of een deel ervan. Er zijn twee soorten OSE’s: fysiek en virtueel. Een fysiek hardwaresysteem kan bestaan uit een of meerdere fysieke OSE’s en/of een of meer virtuele OSE’s. De Instance van het besturingssysteem die wordt gebruikt voor het uitvoeren van hardwarevirtualisatiesoftware of het bieden van hardwarevirtualisatiediensten wordt beschouwd als onderdeel van de fysieke OSE.
“Voorwaarden voor Online Diensten” betekent deze Voorwaarden voor Online Diensten.
“Persoonsgegevens” betekent elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon waarvan de identiteit direct of indirect kan worden bepaald, met name aan de hand van een identiteitsaanduiding zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identifier of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van de betreffende natuurlijke persoon.
“Previews” betekent previewversies, bètaversies of andere pre-release functies, datacenterlocaties en diensten die door BeMup worden aangeboden voor optionele evaluatie.
“Professionele Diensten” betekent technische ondersteunings- en adviesdiensten (bijvoorbeeld voor gegevensmigratie) van BeMup die zijn gerelateerd aan een Online Dienst.
“SL” staat voor Subscription License en betekent abonnementslicentie.
“Modelcontractbepalingen” betekent de modelbepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens die betrekking hebben op de overdracht van persoonsgegevens aan verwerkers gevestigd in derde landen die niet toezien op een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens, zoals beschreven in artikel 46 van de AVG. De Modelcontractbepalingen staan in Bijlage 3.
“Subverwerkers” betekent andere verwerkers die door BeMup worden gebruikt voor het verwerken van gegevens.
“Ondersteuningsgegevens” betekent alle gegevens, met inbegrip van tekst-, geluids-, video-, afbeeldings- of softwarebestanden die aan BeMup worden verstrekt door of namens de Klant (of waarvoor de Klant een machtiging verleent aan BeMup om deze op te halen in een Online Dienst) in het kader van een overeenkomst met BeMup voor het verkrijgen van technische ondersteuning voor Online Diensten waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
De termen “betrokkene”, “verwerken”, “verwerker” en “toezichthoudende autoriteit” zoals deze in dit document worden gebruikt, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de AVG, en de termen “gegevensimporteur” en “gegevensexporteur” hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Modelcontractbepalingen.

Bijlage A – Core Online Diensten

De term “Core Online Diensten” is uitsluitend van toepassing op de diensten in de onderstaande tabel, uitgezonderd eventuele Previews.

Online Diensten
BeMup Mobiliteitsabonnement
Bijlage B – Veiligheidsmaatregelen

BeMup heeft voor Gegevens van de Klant in de Core Online Diensten de volgende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd en zal deze onderhouden. Dit, samen met de beveiligingsverplichtingen in de Voorwaarden voor Online Diensten (met inbegrip van de AVG-voorwaarden), is de enige verantwoordelijkheid van BeMup met betrekking tot de veiligheid van deze gegevens.

Domein Praktijken
Structuur van gegevensbeveiliging
 • Eigendom van beveiliging. BeMup heeft een of meer beveiligingsfunctionarissen aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het coördineren en controleren van de beveiligingsregels en -procedures.
 • Beveiligingsrollen en -verantwoordelijkheden. Medewerkers van BeMup met toegang tot Gegevens van de Klant zijn onderworpen aan verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijkheid.
 • Programma voor risicobeheer. BeMup heeft een risicoanalyse uitgevoerd voorafgaande aan het verwerken van Gegevens van de Klant of het uitvoeren van de Online Diensten.
 • BeMup bewaart de beveiligingsdocumenten nadat deze niet langer geldig zijn conform haar bewaartermijnvereisten.
Beheer van bedrijfsmiddelen
 • Inventaris van bedrijfsmiddelen. BeMup houdt een inventaris bij van alle media waarop Gegevens van de Klant zijn opgeslagen. Toegang tot de inventarissen van die media is beperkt tot medewerkers van BeMup die daar schriftelijke toestemming voor hebben.
 • Behandeling van bedrijfsmiddelen
  – BeMup classificeert Gegevens van de Klant om deze herkenbaar te maken en om toegang daartoe in gepaste mate te beperken.
  – BeMup legt beperkingen op met betrekking tot het afdrukken van Gegevens van de Klant en beschikt over procedures voor het vernietigen van afgedrukt materiaal dat Gegevens van de Klant bevat.
  – Medewerkers van BeMup moeten toestemming van BeMup verkrijgen voorafgaande aan het opslaan van Gegevens van de Klant op draagbare apparaten, het op afstand raadplegen van Gegevens van de Klant of het verwerken van Gegevens van de Klant buiten de faciliteiten van BeMup.
Beveiliging personeelszaken
 • Beveiligingstraining. BeMup stelt haar medewerkers op de hoogte van relevante beveiligingsprocedures en hun rol daarbij. BeMup stelt haar medewerkers ook op de hoogte van de mogelijke gevolgen van het schenden van de beveiligingsregels en -procedures. BeMup gebruikt alleen anonieme gegevens bij de training.
Fysieke en omgevingsbeveiliging
 • Fysieke toegang tot faciliteiten. BeMup beperkt de toegang tot faciliteiten waar informatiesystemen zijn geplaatst waarmee Gegevens van de Klant worden verwerkt, tot geïdentificeerde, geautoriseerde personen.
 • Fysieke toegang tot componenten. BeMup houdt een bestand bij van binnenkomende en uitgaande media die Gegevens van de Klant bevatten, waaronder het type media, de geautoriseerde afzender/ontvangers, de datum en het tijdstip, het aantal media en de typen Gegevens van de Klant die deze bevatten.
 • Bescherming tegen verstoringen. BeMup gebruikt verschillende systemen die voldoen aan industrienormen om te beschermen tegen gegevensverlies vanwege stroom- of lijnstoringen.
 • Verwijdering van onderdelen. BeMup maakt gebruik van procedures die aan industrienormen voldoen, om Gegevens van de Klant te verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn.
Beheer van communicatie en operationele activiteiten
 • Operationeel beleid. BeMup houdt beveiligingsdocumenten bij met beschrijvingen van de beveiligingsmaatregelen en de relevante procedures en verantwoordelijkheden van haar medewerkers die toegang hebben tot Gegevens van de Klant.
 • Procedures voor gegevensherstel
  – BeMup beheert voortdurend, maar in ieder geval niet minder vaak dan eens per week (tenzij er tijdens die periode geen Gegevens van de Klant zijn bijgewerkt) meerdere exemplaren van de Gegevens van de Klant waarmee de Gegevens van de Klant kunnen worden hersteld.
  – BeMup slaat exemplaren van de Gegevens van de Klant en herstelprocedures op een andere locatie op dan de locatie van de primaire computerapparatuur waarmee de Gegevens van de Klant worden verwerkt.
  – BeMup heeft specifieke procedures geïmplementeerd waarmee de toegang tot Gegevens van de Klant wordt beheerd.
  – BeMup evalueert de procedures voor gegevensherstel ten minste eenmaal per zes maanden, uitgezonderd de gegevensherstelprocedures van Azure Government Services, die elke twaalf maanden worden geëvalueerd.
  – BeMup houdt een logboek bij van de pogingen tot gegevensherstel, waaronder de verantwoordelijke persoon, de beschrijving van de herstelde gegevens en indien van toepassing, de persoon die daarvoor verantwoordelijk is, en welke gegevens eventueel handmatig moesten worden ingevoerd tijdens het gegevensherstel.
 • Schadelijke software. BeMup beschikt over programma’s die voorkomen dat met behulp van schadelijke software ongeoorloofde toegang wordt verschaft tot Gegevens van de Klant, waaronder schadelijke software afkomstig uit openbare netwerken.
 • Gegevens buiten grenzen
  – BeMup versleutelt Gegevens van de Klant die worden overgedragen via openbare netwerken, of stelt de Klant in staat dat te doen.
  – BeMup beperkt de toegang tot Gegevens van de Klant op media die buiten de faciliteiten worden overgebracht.
 • Registratie van gebeurtenissen. BeMup registreert toegang tot en gebruik van informatiesystemen die Gegevens van de Klant bevatten, of stelt de Klant in staat dit te doen. Hierbij wordt de toegangs-id, tijd, verleende of geweigerde autorisatie en relevante activiteit vastgelegd.
Toegangsbeheer
 • Toegangsbeleid. BeMup houdt een bestand bij met beveiligingsmachtigingen van personen die toegang hebben tot Gegevens van de Klant.
 • Machtiging tot toegang
  – BeMup houdt een bestand bij met medewerkers die zijn gemachtigd tot toegang tot BeMup-systemen die Gegevens van de Klant bevatten.
  – BeMup schakelt authenticatiereferenties die gedurende een periode van niet langer dan zes maanden niet zijn gebruikt, uit.
  – BeMup identificeert de medewerkers die geoorloofde toegang tot gegevens en resources verlenen, wijzigen of intrekken.
  – BeMup zorgt ervoor dat, waar meer dan één persoon toegang heeft tot systemen met Gegevens van de Klant, elke persoon een eigen identifier/aanmeldingsnaam heeft.
 • Minimale rechten
  – Technisch ondersteunend personeel heeft alleen toegang tot Gegevens van de Klant indien nodig.
  – BeMup beperkt toegang tot Gegevens van de Klant tot die personen voor wie toegang tot Gegevens van de Klant nodig is om hun werk te kunnen uitvoeren.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid
  – BeMup draagt medewerkers van BeMup op beheersessies af te sluiten bij het verlaten van locaties die in het beheer van BeMup zijn, of wanneer computers anderszins onbeheerd zijn.
  – BeMup slaat wachtwoorden zodanig op dat ze onbegrijpelijk zijn wanneer ze in gebruik zijn.
 • Authenticatie
  – BeMup gebruikt praktijken die voldoen aan branchenormen om gebruikers die proberen zich toegang te verschaffen tot gegevenssystemen, te identificeren en authenticeren.
  – Waar authenticatiemechanismen gebaseerd zijn op wachtwoorden, vereist BeMup dat de wachtwoorden regelmatig worden vernieuwd.
  – Waar authenticatiemechanismen gebaseerd zijn op wachtwoorden, vereist BeMup dat de wachtwoorden ten minste acht tekens lang zijn.
  – BeMup zorgt ervoor dat uitgeschakelde of verlopen id’s niet aan andere personen worden verleend.
  – BeMup houdt toezicht op herhaalde pogingen tot het openen van de gegevenssystemen met een ongeldig wachtwoord, of stelt de Klant in staat hierop toezicht te houden.
  – BeMup maakt gebruik van procedures die voldoen aan industrienormen, om wachtwoorden die zijn beschadigd of per ongeluk onthuld, uit te schakelen.
  – BeMup gebruikt voor het beschermen van wachtwoorden procedures die voldoen aan industrienormen, waaronder procedures voor het behouden van de vertrouwelijkheid en integriteit van wachtwoorden, bij het toewijzen, verspreiden en opslaan van wachtwoorden.
 • Netwerkontwerp. BeMup beschikt over middelen om te voorkomen dat personen die veronderstellen dat zij beschikken over toegangsrechten die niet aan hen zijn toegewezen, toegang krijgen tot Gegevens van de Klant.
Beheer van incidenten gegevensbeveiliging
 • Antwoordprocedure incidenten
  – BeMup houdt een bestand bij met schendingen van de beveiliging, met een beschrijving van de schending, de periode en de gevolgen van de schending, de naam van degene die de schending meldt, de naam van degene aan wie de schending wordt gemeld, en de procedure voor het herstellen van gegevens.
  – Voor elke schending van de beveiliging die een Beveiligingsincident inhoudt, wordt door BeMup zonder onnodige vertraging, en in elk geval binnen 72 uur, een kennisgeving verstrekt (zoals beschreven in de sectie “Kennisgeving van Beveiligingsincidenten” hierboven).
  – BeMup houdt de openbaarmaking van Gegevens van de Klant bij, met inbegrip van welke gegevens openbaar zijn gemaakt, aan wie en op welke tijdstippen, of stelt de Klant in staat dat te doen.
 • Service Monitoring. Beveiligingsmedewerkers van BeMup controleren logboeken ten minste elke zes maanden om indien noodzakelijk herstelprocedures voor te stellen.
Beheer bedrijfscontinuïteit
 • – BeMup beschikt over nood- en calamiteitenplannen voor de faciliteiten waar de informatiesystemen van BeMup zijn geplaatst waarmee Gegevens van Klant worden verwerkt.
 • – De redundante opslag en de procedures voor gegevensherstel van BeMup zijn ontworpen om de Gegevens van de Klant te kunnen herstellen in de originele of laatst gerepliceerde staat voordat de gegevens verloren raakten of vernietigd werden.